T là Tiến Đạt. Yêu âm nhc và s t do...!

Mình là Phát tht ln. Yêu màu tím thích màu hng, thích s thy chung ghét gi di. A h h

Tên tôi là Qunh. Tôi là 1 thành viên ca đội sn xut Xone FM. Âm nhc là tình yêu ln ca tôi.

RADIO
PRODUCTION
TEAM

The name is Ariel (not the laundry soap or the mermaid). I have two cats 🐈 and I play ukulele.

Hello there, Bong here...listening to music is my stress reliever...love to play basketball and bowling...wanna challenge me?😀😀😀

Circle loading spinnerImage of a partial circle indicating "loading."

Mình là Sĩ, yêu hoà bình & âm nhc.

Tôi là Huy Vy. thích âm nhc và chơi guitar 🎸.

Circle loading spinnerImage of a partial circle indicating "loading."
Circle loading spinnerImage of a partial circle indicating "loading."
Circle loading spinnerImage of a partial circle indicating "loading."

Meet the Men inside the booth!

Circle loading spinnerImage of a partial circle indicating "loading."